Utdelningsportfölj – Varför och var börjar man?

En utdelningsportfölj kan vara ett ypperligt alternativ för ett långsiktigt sparande. Till skillnad från en vanlig portfölj så fokuserar man helt på utdelningen, direktavkastning, i dom bolagen man investerat i. Enligt aktiebloggaren Anton Gustafsson (alias Västkustinvesteraren) så är dessa aktier de bästa utdelningsaktierna 2020.

Utdelningsportfölj – värt att tänka på

Det finns många bolag på börsen som delar ut vinst till sina aktieägare, men det finns ett par faktorer som kan vara intressanta att ta med när väljer vilka bolag man ska investera i, bland annat historiken.

  • Utdelning gör så att du kan utnyttja ränta på ränta effekten. När du återinvesterar dina utdelningar tillbaka in i aktien, får dina utdelningar ännu mer utdelning i framtiden. Ju längre tid du låter dina investeringar vara desto mer växer det.
  • Utdelningar gör att du kan säkra upp de pengar som du satt in från början snabbare. Utdelningarna kan kompensera för eventuella förluster i aktien.
  • Lönsamma företag ökar ofta utdelningen. Mer vinst ger ofta mer i utdelning.

Direktavkastning och varför utdelning sker

Direktavkastning är ett ord som ofta dyker upp om man håller på med aktier och investeringar. Direktavkastning används som ett mått på hur stor utdelningen är i förhållande till priset på aktien. Vill man räkna ut direktavkastningen så tar du utdelningen per aktie och dividerar det med aktiekursen. Direktavkastningen uttrycks i procent och visar hur stor del av din investering som du får tillbaka varje år.

Anledningen till varför bolagen delar ut bolagets vinster till aktieägarna är på grund av att bolaget inte har behov av att återinvestera allt vinstkapital och därför delas vinsten ut till aktieägarna istället. Utdelningsaktier är något som alla kan ägna sig åt och som är extra bra för den som vill äga aktier mer passivt och istället låta kapitalet jobba. En utdelningsportfölj sköter sig själv under lång tid och du behöver bara titta till den någon eller ett par gånger per år.

Utdelningsportfölj – Tenderar att vara säkrare investeringar överlag

Om ett bolag kan visa historik på att man höjt eller inte sänkt utdelningen på exempelvis 10, 15 eller allra helst 20 år så är det ett plus i kanten. Det visar att företaget och dess ledning är kompetenta och kan leda sitt företag i både uppgång och nedgång. Det eliminerar en hel del risk som kan infinna sig i unga bolag eller bolag med inkompetent ledning

Stabila utdelningsbolag tenderar till att vara välskötta, mindre riskfyllda med en god resultat- och balansräkning och då de nästan aldrig sänker sina utdelningar är det nästintill en garanterad avkastning som tillfaller dig som investerare år efter år.

Många använder en utdelningsportfölj som en del av sitt långsiktiga buffertsparande.

Lämna en kommentar