Evighetsportföljen – Här är allt du behöver veta

När vi går mot oroligare tider och folk söker efter säkrare investeringar så kan evighetsportföljen vara ett ypperligt alternativ. Portföljen har de senaste 47 åren bara fallit under fyra av dessa och gav även en positiv avkastning under både IT-kraschen och finanskrisen(då den amerikanska aktiemarknaden föll med hissnande 37 procent). Men vad är då evighetsportföljen?

Lång historia bakom

Säger namnet Harry Browne dig något? Rimligtvis inte. Men han var både politiker, finansrådgivare och författare, samt grundaren av evighetsportföljen.

Evighetsportföljen togs fram av Harry mest för sin egen skull och hans närstående. Men skulle med tiden få en betydligt mycket större spridning. Grundprincipen var att hålla det enkelt och effektivt. Trotts hans inriktning på enkelhet skulle det dock ta närmre 20 år att utveckla portföljen.

Evighetsportföljen bygger på stabilitet

Det är få som lyckas slå index över tid, nästan lika få slår evighetsportföljen. Portföljen gav bland annat en positiv avkastning både under IT-kraschen och finanskrisen. Portföljen bygger på stabila investeringar som över tid genererar högre avkastning än många andra alternativ. I och med att förlusterna sällan påverkat så gynnas man av ränta-på-ränta effekten på ett helt annat sätt.

Då evighetsportföljen är viktad mot flera olika investeringsalternativ så följer inte utvecklingen aktiemarknaden i samma utsträckning, varken toppar eller dalar. Sedan 1972 har portföljen bara sjunkit i värde 4 år, med blott -2,95% i snitt vid dom fallen. Jämförelsevis har den amerikanska aktiemarknaden fallit vid tio tillfällen under samma tidsspann, vid sex av dessa tillfällen var fallet större än tio procent.

Målet med portföljen är att minimera volatiliteten och öka säkerheten, på bekostad av utvecklingen. Man tar inte lika stora risker och hittills har man klarat alla större ”kriser” på börsen. Det fina med portföljen är att den framförallt går bra när det går dåligt för de flesta andra. Faller ett av innehaven så går något av dom andra i motsatt riktning.

Portföljens uppbyggnad och innehav

Browne trodde på ”keep it simple” och delade därför helt enkelt upp fördelningen efter konjunkturcykeln i fyra delar – uppgång, nedgång, deflation och inflation, med 25 procent i vardera.

  • 25% i Amerikanska aktier. Att investera i aktier kommer alltid vara ett av dom mest effektiva alternativen och i en uppgångsfas är det få investeringar som slår en stigande börs.
  • 25% i guld. När samhället ställs inför en hög inflation brukar guldets värde, till skillnad mot mycket annat, vara stabilt.
  • 25% i korta statspapper. I nedgångar brukar det säkraste alternativet vara statsobligationer med kort löptid. Många investerare tenderar att söka sig till statspapper när börsen börjar svaja.
  • 25% i långa statspapper. Under tider av deflation ligger statsobligationer med lång löptid nära till hands.

Strukturen kan se tämligen enkel ut. Aktier för att bygga värde, guld för att behålla det vid inflation och statspapper för att säkra upp. Även om detta inte är det mest lönsamma över tid så skapar det en annan typ av trygghet för den som väljer att investera.

Statistik för evighetsportföljen

Se själv och jämför hur portföljen har stått sig på/mot marknaden.

Utvecklingen på aktier, guld, obligationer och evighetsportföljen sedan starten 1972:

Lämna en kommentar