Ekonomiska kretsloppet – Från A till Ö

Hittasmslan

Det ekonomiska kretsloppet syftar till det omlopp våra pengar flödas i, från bland annat arbete och tjänster till löner och investeringar i ett stabilt ekonomiskt system. Det finns så klart inte bara ett fungerande system men dom flesta ser snarlika ut och utgörs av samma grundprinciper. Man ska inte heller ta det ekonomiska kretsloppet för givet. Det är väldigt många länder som inte har något fungerande ”kretslopp” där pengar inte rör sig i ett omlopp som ett stabilt samhälle i många fall behöver.

Kretsloppet beskrivs ofta med hjälp av en familjesituation där man får följa dess olika familjemedlemmar och deras ekonomiska flöde och påverkan på ekonomin i samhället i stort.

Ekonomiska kretsloppet i punktform

Det går som sagt att beskriva det ekonomiska kretsloppet på flera olika sett beroende på hur avancerat man vill göra det, men teorin är enkel i sin helhet.

  • Arbete. Vi utför arbete och drar in pengar till företaget vi representerar/äger.
  • Löner. Efter väl utfört arbete betalar företaget ut lön. Lönen är en överenskommen summa du får in på ditt konto, oftast i slutet på månaden, för att kunna försörja dig.
  • Skatt. kort och gott så betalar alla skatt i Sverige. Företaget betalar sin del och du betalar din del som dras av lönen. Skatten dras för att vi ska kunna ha ett fungerande samhälle och pengarna går till alltifrån skola och utbildning till sjukvård. Skatten utgör själva grunden i vårt trygga samhälle.
  • Inköp. Efter att skatten är betalad så har du en summa för utgifter. Utgifterna utgörs av alltifrån hyra och el till mat och nöjen. När alla räkningar är betalda så vet du hur mycket du har att spendera under resten av månaden. Dina utgifter utgör någons/något företags inkomst. Köper du till exempel en cykel så hamnar dina pengar hos företaget som säljer cykeln, som i sin tur har utgifter och löner att betala osv.
  • Bidrag. Även bidrag är en viktig del. En stor del av det vi betalar i skatt går till olika typer av bidrag. Det finns en hel del bidrag att söka men dom flesta är tillgängliga för människor som har en lite mer ansträngd ekonomisk situation.
  • Lån. Att ta lån är ofta kopplat till nya inköp vilket ökar flödet av pengar. Lån utgör en stor del av den svenska ekonomin då det är mer eller mindre standard att sitta på alltifrån smålån och bostadslån till billån. Idag är det till och med så lätt att det går att ansöka om sms lån utan UC.
  • Investeringar. Även investeringar har en viktig del i det hela. Investeringar i andra företag skapar möjligheten för nya inköp, expansioner eller utveckling. Köper du aktier så betalar du skatt på antingen ditt beloppet eller vinsten.

Det ekonomiska kretsloppet utgör grunden för vår ekonomi

När något sker i en ände så påverkar det någon annan. Köper du något så genererar det en inkomst hos någon annan, säljer du något så blir det tvärtom. Du hjälper företag att tjäna pengar, får lön för mödan, betalar skatt och gör nya inköp. Det är en enkel förklaring av det ekonomiska kretsloppet.

Lämna en kommentar