Entreprenör – Vår tids stora vinnare

Det som oftast definierar en entreprenör är företagsamhet, driv och en ”doer”-inställning. Att vara en entreprenör betyder ofta att man har stort fokus på framgång, utveckling och att ”lyckas”.

Entreprenörskap har blivit ett upphausat uttryck det senaste årtiondet, bland annat i och med alla startups. Men även för att man som sagt förknippar det med att ”lyckas”, vilket inte allt för ofta brukar sälja bland unga. Men att vara driven och våga ta risker, vilket det ofta innebär, brukar inte allt för sällan resultera i misslyckanden. Men det är även då man lär sig.

En viktig del i många entreprenörers vardag är att kunna investera rätt, både sin tid men även sina tillgångar.

Entreprenörskap genom att nätverka

Tidigare har en entreprenör ofta setts som en enskild person som jobbar individuellt med sin framgång. Men på senare tid har den bilden ändrats, eller åtminstone breddats. Idag innefattar ett välvårdat entreprenörskap ofta ett större nätverk, där flera delar och processer räknas in för att man ska kunna lyckas.

Att nätverka har generellt blivit en avgörande del för många av dagens entreprenörer. Ett brett nätverk skapar bättre förutsättningar för att lyckas med större projekt som annars hade varit svåra att genomföra på egen hand. Att kunna föra sig socialt och vara allmänt öppen för nya kontakter kan vara nyckeln för att kunna ta nästa steg.

Hur ”blir” man en entreprenör?

Det är en svår fråga som har många svar. En del menar på att man inte kan ”bli” det, utan att det är något man är. Medans andra är mer open-minded och menar att det visst är något man kan lära sig. Självklart har en viss personlighetstyp lättar för att ta sig an titeln, åtminstone om man vill se det ur ett ”klassiskt” perspektiv. Men i slutändan är det bara en fråga om inställning och.. vilja?

Lämna en kommentar